Asociación Galega de Residencias e Centros de Anciáns de Iniciativa Social

Aviso legal

Aviso legal

 

TITULAR DEL SITIO WEB
DENOMINACIÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN GALEGA DE RESIDENCIAS E CENTROS DE ANCIANS DE INICIATIVA SOCIAL
NIF: G15526148
DOMICILIO SOCIAL: Rua Sarabia 8, 36700 Tui, Pontevedra
CONTACTO: Teléfono: 659906806
Email: secretaria@acolle.org