Asociación Galega de Residencias e Centros de Anciáns de Iniciativa Social

SUBVENCIONES

RELACIÓN DE SUBVENCIÓNS ANO 2023

1. ASOCIACION GALEGA DE RESIDENCIAS E CENTROS DE ANCIANS DE INICIATIVA SOCIAL.  RELACIÓN SUBVENCIÓNS ANO 2023 ACOLLE 1

2. ASOCIACION DE RESIDENCIAS DE INICIATIVA SOCIAL DE GALICIA. RELACIÓN SUBVENCIÓNS ANO 2023

RELACIÓN DE SUBVENCIÓNS ANO 2022

 1. Asociación Galega de Residencias e Centros de Anciáns de Iniciativa Social (Programa Coopera) - RELACIÓN SUBVENCIÓN PROGRAMA COOPERA 2022
 2. Asociación de Residencias de Iniciativa Social de Galicia (subvención IRPF, Proyecto Rede de Clubes de Lectura Fácil). 
  - RELACIÓN SUBVENCIÓNS PROGRAMA IRPF 2022

 

RELACIÓN DE SUBVENCIÓNS ANO 2021

Listado subvencion 2021

 

RELACIÓN DE SUBVENCIÓNS ANO 2020

Listado subvencion 2020

 

RELACIÓN DE SUBVENCIÓNS ANO 2019

RELACIÓNS DE SUBVENCIÓNS 2019

 

RELACIÓN DE SUBVENCIÓNS ANO 2018

SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR; SUBVENCIÓN CONCEDIDA IMPORTE ANUAL
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA PERSOAS MAIORES NON DEPENDENTES

 

18.000 €
NOME DO PROGRAMA:  CURSO DE HABILIDADES MEMORISTICAS

 

 

SUBVENCIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES DESEMPREGADOS POLAS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO. PROGRAMA OPERATIVO DE EMPREGO XUVENIL ANO 2018/2019.

Esta axuda está co financiada nun 91,89% polo FONDO SOCIAL EUROPEO e a Iniciativa de Emprego Xuvenil a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil a, eixe prioritario 5, prioridade de investimento 8.2, Obxectivo especifico 8.2.4., Medida 8.2.4.2.

 

32.547,06€

NOME DO PROGRAMA: “PROGRAMA DE CONTRACTACIÓN  DE PERSOAL AUXILIAR DE INICIATIVA SOCIAL”.
OBXECTIVOS: Aumentar a contratación das persoas mozas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, así como das que corren o risco de sufrir exclusión social, desde unha análise das diferentes necesidades da situación das mulleres e homes e a coordinación cos orientadores laborais contratados no marco de Programa operativo de emprego xuvenil.

 

RESULTADOS: Procurar a práctica profesional necesaria para a integración sustentable no mercado de traballo.

 

SERVIZO DE COHESIÓN SOCIAL E XUVENTUDE.

SUBVENCIÓN DIRIXIDA A ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO PARA ACTUACIÓNS NO AMBITO DOS SERVIZOS SOCIAIS, SOCIO-SANITARIOS NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA ANO 2018.

 

 

3.038,02€

NOME DO PROGRAMA: “PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ASISTIDA CON CANS PARA PERSOAS MAIORES”

RELACIÓN DE SUBVENCIÓNS ANO 2017

ENTIDADES CONCEPTO IMPORTE ANUAL
XUNTA DE GALICIA

SERVICIO DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN

SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES DESEMPREGADOS POLAS ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO ANO 2017/2018.(1) 17.667 €
CONCELLO DE PONTEVEDRA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA PERSOAS MAIORES NON DEPENDENTES: CURSO DE HABILIDADES MEMORISTICAS (2) 18.000 €
XUNTA DE GALICIA

PROGRAMA OPERATIVO DE EMPREGO XUVENIL.

SUBVENCIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES DESEMPREGADOS POLAS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO. PROGRAMA OPERATIVO DE EMPREGO XUVENIL ANO 2017/2018.(3)  

21.160,02€

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

COHESIÓN SOCIAL

SUBVENCIÓN DIRIXIDA A ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO PARA ACTUACIÓNS NO AMBITO DOS SERVIZOS SOCIAIS, SOCIO-SANITARIOS NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA ANO 2017.(4)  

3.407,62€

 

RELACIÓN DE SUBVENCIONES AÑO 2017

 1. ConsellerÍa de Emprego            
 2.  Actividade de Xestión municipal    
 3. Fondo Social Europeo     
 4. Deputación de Pontevedra         

 

RELACIÓN DE SUBVENCIONES AÑO 2016

ENTIDADES CONCEPTO IMPORTE ANUAL
XUNTA DE GALICIA

SERVICIO DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN

SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES DESEMPREGADOS POLAS ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO ANO 2015/2016.(1) 17.667 €
CONCELLO DE PONTEVEDRA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA PERSOAS MAIORES NON DEPENDENTES: CURSO DE HABILIDADES MEMORISTICAS (2) 18.000 €
 1. Fondo social europeo
 2. Actividadede Xestión municipal

 

RELACIÓN DE SUBVENCIONES AÑO 2015

ENTIDADES

CONCEPTO

IMPORTE ANUAL

XUNTA DE GALICIA

SERVICIO DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN

SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES DESEMPREGADOS POLAS ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO ANO 2014/2015.(1)

17.667 €

CONCELLO DE PONTEVEDRA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA PERSOAS MAIORES NON DEPENDENTES: CURSO DE HABILIDADES MEMORISTICAS (2)

18.000 €

 1. Fondo social europeo
 1. Actividade de Xestión municipal