¿QUE DESEXAN OS NOSOS MAIORES?

Con motivo do 1 de Outubro, Día internacional do maior pola ONU, Lares, residencias e servizos do sector solidario, preguntou os maiores que viven nos seus centros – 1050 en toda España- cales son os seus desexos. E nolo contaron a través da actividade de terapia ocupacional “Nosos Maiores Desexos”. Proxecto no que Acolle colaborou, polo que tamen quere facer eco cos resultados obtidos ata de agora.

 

A resposta superou todas as expectativas. Ata agora, fomos contabilizando máis de 1.800 desexos expresados por 960 persoas maiores que residen en 89 centros Lares de todo o país. Para elo, contamos co traballo e a colaboración de máis de 100 terapeutas ocupacionais, psicólogos y voluntarios.

A saúde e o maior desexo e acapara o 25% das respostas. Moitos desexan conservala porque queren: “ter salude para non dar guerra” (Gloria, 88 anos). Outros maiores aspiran a recuperarse: “quero curarme todo o posible” e “que se me quiten as doenzas”.

O segundo lugar, con un 24%, ocúpano cuestións relacionadas coa atención que reciben día a día na su residencia. As personas maiores queren que se teñan en conta as súas preferencias individuáis: “vestirme coa miña roupa, co que eu queira” o “estar coa miña irmán na mesma habitación” (Modesta, 90 anos de Alicante). Tamén aspiran a ter unha boa convivencia entre os compañeiros: “estar ben e levarme ben con todos”.

Un 20% dos desexos van xirando en torno as familias. Votan de menos recibir máis visitas, e ter a oportunidade de saír para incorporarse as celebracións familiares: “salir a rúa sempre que quiera” é o desexo de Celia de 87 anos a pesar das súas limitacións de mobilidade.

O 17% dos desexos recollidos refírense a aspiracións de futuro. A unha parte lle gustaría que lle tocara a lotería ou viaxar a destinos que van dende Barcelona ata o Brasil (como Felisa de 79 anos). Chama a atención as ganas de aprender cousas novas como idiomas, informática (así lle sucede a Gloria os seus 88 años), e incluso, mecánica (Francisco de 86 anos). Outros esperan desenrolar o seu talento poético e “ser un poeta ilustre” (Felipe, 72 anos, de León)

A clase política tamén forma parte dos seus desexos, como Josefina de 87 anos que quere que “se solucione para ben o tema de Cataluña”. Ou Carmen, que os sus 86 anos e dende Zaragoza, desexa “que os políticos se entendan mellor”.

En un menor porcentaxe tamén expresan o anhelo de regresar a seu fogar: “ir para miña casa” como desea Agustina o seus 84 anos (Ávila). E tamén de organizar actividades de ocio:

“formar una coral” (Mª Dolores, de La Rioja, que no quiere confesar su edad) o “echar unos bailes por ahí” (Mª Jesús de 79 años, de Navarra).

O proxecto “Os Nosos Maiores Desexos” enmarcase dentro da celebración do 1º de octubre, pero irá máis alá, porque Lares comprometese con seus maiores a difundir os seus DESEXOS entre representantes e responsables políticos, profesionais da xestión e da atención directa, familiares e voluntarios. Para que todas as personas que cuidan, atenden ou conviven coas personas maiores coñezan as súas aspiraciones e os seus anhelos.

Comparte este artículo en: