Asociación Galega de Residencias e Centros de Anciáns de Iniciativa Social

Asociados

O pasado día 31 de maio a nosa secretaria técnica Sonia Penedo Rodríguez asistiu a III Asamblea Xeral de Lares Asociación, onde se explicaron como esta a situación do tercer sector , este punto foi o punto central da Asamblea debido a importancia que ten a subvención a conta do 0,7% do IRPF.

Os catro puntos que se quixeron aclarar e son o eixe das negociacións que neste momento están a ter lugar son;

  1. O modelo de IRPF foi bo  nestes 30 anos, polo que serve de exemplo para o novo que se establecerá.
  2. Apoian o IRPF e hai animo para establecer un modelo que o garante.
  3. Ainda que houbo un primeiro modelo rechazado polo goberno, hai outro que parece que si vai para adiante e que se chama “modelo de dobre tramo”, e consiste en que o recadado no 0,7% do IRPF terá dous destinos, autonomico e estatal.
  4. Nestas reunións sempre se ten como premisas, que hai que acatar a sentenza do tribunal constitucional en que o fin son as persoas con necesidades e que se fará todo o necesario para poder continuar coa labor desenrolada polas entidades sociais.

Esta Asamblea ten moita importancia para Acolle xa que Lares Asociación é o irman maior que sempre esta ahí para dar apoio e vos consellos, polo que dende Acolle queren estar presentes para ir da man do bo facer.

 Like

El próximo 16 de Junio de 2016 tendrá lugar la Jornada “Buen trato y atención Integral y centrada en la persona” en el salón de Actos de la Facultad de psicología Universidad de Valencia (Avd. Blasco Ibáñez, 21 – Valencia).

Durante el evento se presentará el nuevo libro de la colección Estudios de la Fundación Pilates: “La atención centrada en la persona en los servicios gerontológicos” de Teresa Martinez.

La  jornada cuenta con la colaboración de Lares CV como entidad colaboradora.

>> Díptico Jornadas

 

 Like

A Consellería de Política Social ten en trámite o Proxecto de orde de pola que se crea a tarxeta acreditativa do grao de discapacidade e regúlase o procedemento para a súa obtención. (nestes momentos en fase de alegacións)

A tarxeta acreditativa de grao de discapacidade en Galicia ten como finalidade que as persoas con discapacidade legalmente recoñecida poidan acreditar de forma áxil e práctica, ante terceiras persoas, o seu grao de discapacidade e facilitarlles así o acceso a determinados servizos que poidan mellorar a súa calidade de vida a través dun instrumento máis práctico e cómodo. Esta tarxeta substituirá ao actual certificado en papel que se emite xunto coa resolución da discapacidade.

Ata finais de xullo non está previsto que comece a expedición da tarxeta.

Procedemento

  1. Se lle expedirá de oficio, e por tanto non terán que solicitalo, a todas as persoas ás que se lle recoñeza a discapacidade a partir do momento en que saia publicada a Orde na que se regula como é a tarxeta e as condicións e procedemento para a súa expedición.
  2. No caso das persoas que no momento en que saia publicada a Orde xa teñan o recoñecemento da súa discapacidade, poderán solicitala empregando o modelo de solicitude que sairá publicado coa Orde, e que estará dispoñible na sede electrónica da Xunta, na web da Consellería de Política Social, e nas Seccións de Cualificación e Valoración da Discapacidade.

A expedición da tarxeta non terá custo ningún.

 Like