O pasado día 6 de marzo do 2017 a secretaria de emprego inscribe no rexistro a actualización das táboas salariáis para o ano 2017 según acordado na comisión paritaria do convenio colectivo de Residencias privadas da terceira idade de Galicia, e do que Acolle forma parte. E sairon publicados no DOGA do mércores 29 de marzo.

file:///D:/ACOLLE/CONVENIO%20COLECTIVO/Tablas%20salariales%20actualizadas.pdf

Comparte este artículo en: