Asociación Galega de Residencias e Centros de Anciáns de Iniciativa Social

Residencia Divina Pastora

max_villagarciaA Residencia Divina Pastora é unha entidade sen ánimo de lucro adicada á atención ás persoas maiores dependentes e non dependentes en réxime de residencia. Conta cun total de 100 prazas distribuidas en habitacións dobres.

 

 

Propiedade de: Fundación Asilo Hospitalillo Divina Pastora
Tipoloxía: Mixta. Atención a persoas non dependentes e dependentes severos ou grandes dependentes.
Número de prazas: 100 camas residenciais, 24 delas concertadas coa Xunta de Galicia.
Número de rexistro Xunta: E-135-C-1

Formas de contacto:

Enderezo: Ramón López Piñeiro, 11, CP 36600 – Vilagarcía de Arousa, Pontevedra
Teléfono: 986 50 19 02
Fax: 986 50 84 25
email: direccion@residenciadivinapastora.com
web: http://residenciadivinapastora.com/

Instalacións e espazos

A Residencia Divina Pastora consta de sótano, pranta baixa e cinco prantas máis.

Pranta baixa: Recepción e sala de espera.  Teléfono público. Biblioteca.
Sala de convivencia e Salón de actos. Capela.
Areas de almacenamento. Cociña e comedor.
Primeira pranta: Despacho de dirección e administración.
Departamentos de psicoloxía, traballo social e animación sociocultural.
Departamentos de terapia ocupacional e fisioterapia
Departamento enfermaría, sala de curas e despacho  médico.
2ª, 3ª, 4ª pranta: As restantes catro prantas do edificio son para o uso dos residentes. Distribuidas en as de convivencia, á esquerda e á dereita do edificio, constituindo todas elas núcleos básicos de convivencia con habitacións dobres. Todas  provistas de terraza e baños xeriátricos adaptados, e do mobiliario necesario para cada residente.
5ª pranta: Sala de rehabilitación e fisioterapia.
* Tamén se conta con salas de estar en cada pranta para o uso e disfrute de momentos de intimidade e reunións familiares.

Servizos

A metodología de traballo empregada basease na elaboración de Plans de atención individuais para cada residente que son fixados e aprobados polo Equipo Interdisciplinar do Centro e comunicados ós propios usuarios e/ou ás súas familias. Anualmente ou con anterioridade, ante cambios significativos no residente, son revisados e actualizados. Estes plans de coidados recollen as atencións e coidados que vai recibir ó usuario de cada unha das seguintes áreas:

Atención asistencial e sanitaria: Atención medicina xeral individualizada.
Atención médica de psiquiatria individualizada.
Servizo permanente de enfermaría.
Servizo permanente de atención asistencial.
Atención psicosocial: Servizo de psicoloxía.
Traballo Social.
Animación Socicultural.
Atención de rehabilitación e promoción da autonomía: Terapia Ocupacional.
Fisioterapia e rehabilitación.
Servizos complementarios: Cociña.
Lavandería
Perruqueria.
Podoloxía.

Dirección

Ramón López Piñeiro, Nº 11
36600 – Vilagarcía de Arousa, Pontevedra

Teléfono

Teléfono: 986-501902

E-mail

direccion@residenciadivinapastora.com