Asociación Galega de Residencias e Centros de Anciáns de Iniciativa Social

Residencia As Dores

max_lalin

A Asociación para a protección dos Anciáns de Lalín e a súa Comarca (APALC) é unha entidade sen ánimo de lucro, declarada de interese social e de Utilidade Pública no BOE número 300 de data 16 de Decembro de 2005, que comezou a realiza a súa función en abril de 1982.

 

Propiedade de: Asociación para a protección dos anciáns de Lalín e a súa comarca.
Tipoloxía: Mixta (Válidos e Asistidos)
Número de prazas: 84
Número de rexistro Xunta: E0115

Formas de contacto:

Enderezo: Rúa D, 17 – 36500 – Lalín (Pontevedra).
Teléfono: 986 781 897
Fax: 986 787 043
email: info@residenciadasdores.es
web: www.asdoresresidencia.es
Prema neste link para ver situación en Google Maps

 

Instalacións e espazos:

O Noso centro consta de dúas plantas ubicadas nunha zona axardinada de máis de  4.000 metros e con zona propia de aparcamento. A distribución dos espazos é a seguinte:

Planta Principal:

Recepción Cociña/comedor
Cuartos Cuarto de baño xeriátrico
Vestiarios do persoal Capela
Sala de visitas Despacho médico
Enfermaría Oficinas
Sala de reunións

 

Planta baixa:

Lavandería Habitacións
Sala de televisión Biblioteca e sala de lectura
Servizos hixiénicos Sala de estar
Salón Sala de fisioterapia/rehabilitación
Salón de actos

 

Zona axardinada, aparcamento propio, ascensor, cabina telefónica, megafonía, sinalización, sistema de detección de incendios, calefacción, supresión de barreiras arquitectónicas.

Servizos:

  • Centro de día con 40 plazas dispoñibles.
  • Área sanitario-asistencial: medicina xeral e enfermaría..
  • Área de mantemento.
  • Área de rehabilitación.
  • Área social: traballo social, animación sociocultural e xerontóloga social.Outros servizos: (Estanzas diúrnas, axuda a domicilio, perruquería, biblioteca/videoteca, prensa, vehículo adaptado).
  • Servizo de Podoloxía (servizo complementario), servizo de perruquería (servizo complementario) e Servizo de Comedor Propio. Para ver servizos e actividades, pódese consultar a web.

Dirección

Rúa D, 17 – 36500 – Lalín (Pontevedra)

Teléfono

986 781 897

E-mail

info@residenciadasdores.es