Asociación Galega de Residencias e Centros de Anciáns de Iniciativa Social

Residencia San Xoan

max_noia.gif

 

Dirección

C/ Alcalde Sinde Nieto, Nª 54, 27250 Castro Rei Lugo

Teléfono

982 108 029

E-mail

residenciacastrorei@edaddoradaclm.es