Da man do noso ponente invitado Don José Manuel Rosendo Fernandez, Enfermeiro. Hospital Provincial EOXI de Pontevedra (Salnés) e Supervisor de procesos de coidados. Asesoría de cura húmida xerencia de xestión integrada de Pontevedra – Salnés. As nosas enfermeiras tiverón a oportunidade de seguir formándose nas lesións asociadas a Dependencia.

Acolle considera que é moi importante satisfacer as necesidades das enfermeiras dos diferentes centros, por elo consideramos que é moi importante este tipo de iniciativas para por en común inquietudes e dúbidas que surxen no dia a día nos diferentes centros.

A enfermería xeriatría ocupase de valorar, planificar e Implimentar os coidados de enfermería para as persoas maiores. O Obxectivo de Acolle é que as nosas enfermeiras permitan atender e manter a calidade de vida das persoas maiores das nosas residencias asociadas no seu entorno. Así mesmo, ofrezan a oportunidade de vivir un envellecemento adecuado coa funcionalidade máxima. Ademais, co obxectivo de conseguir e manter o benestar das persoas maiores realiza a avaliación da atención prestada. Esta disciplina prepara os profesionais para a ensinanza, a supervisión, a investigación, a xestión, o asesoramento ou o liderazgo nos coidados dedicados as persoas maiores. 

Comparte este artículo en: